Laikraksts Latvietis

Kārtējā Diasporas konsultatīvās padomes sēde

Diskutēja par diasporas politikas prioritārajiem jautājumiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 660, 2021. g. 28. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstniece Elita Gavele vada Diasporas konsultatīvās padomes sēdi. FOTO Ilmārs Daņiļevičs, Ārlietu ministrija.