Laikraksts Latvietis

„Sonāšu vakars“ Melburnā

Latviešu mūzikas programma

  Laikraksts Latvietis Nr. 660, 2021. g. 28. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sofija Kirsanova un Konrāds Olševskis (Olszewski). FOTO Anita Andersone.