Laikraksts Latvietis

Dibināta Riharda Pecholca piemiņas stipendija

Godinot vectēvu, stipendiju dibinājis Roberts Molotanovs

  Laikraksts Latvietis Nr. 660, 2021. g. 28. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas direktore Pārsla Kopmane, ziedotājs Roberts Molotanovs, stipendiāte Elīna Santa Segliņa un gan Roberta, gan Elīnas pirmā skolotāja Līga Nēliusa. FOTO Vītolu fonds.