Laikraksts Latvietis

Valsts prezidents piešķir Cildinājuma rakstu

Mākslas vēsturniekam un gleznotājam Imantam Lancmanim

  Laikraksts Latvietis Nr. 661, 2021. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Imants Lancmanis. FOTO Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.