Laikraksts Latvietis

Likteņdārza Draugu aleja

Personalizēto bruģakmeņu skaits sasniedzis 30 tūkstošus

  Laikraksts Latvietis Nr. 661, 2021. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Sandra Kalniete pasniedz apliecību Aļiftinai Rāzmanei. FOTO Kokneses fonds.