Laikraksts Latvietis

10 neparasti notikumi Romana Sutas dzīvē

Notikumi mākslinieka biogrāfijā dažkārt kļūst par leģendām

  Laikraksts Latvietis Nr. 661, 2021. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas mākslinieku grupas biedri „Sukubā“ pie Romana Sutas apgleznotās sienas. No kreisās: Valdemārs Tone, Niklāvs Strunke, Oto Skulme, Romans Suta. 1920. Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas muzeja kolekcija. FOTO Skenējums.