Laikraksts Latvietis

„Pētera Vaska fonds“

Tika svinēta fonda desmit gadu jubileja

  Laikraksts Latvietis Nr. 662, 2021. g. 11. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Klavieru kvartets RIX. No kreisās: Sandis Šteinbergs, Jānis Maleckis, Ilze Kļava, Inga Sunepa. FOTO Publicitātes foto.