Laikraksts Latvietis

„Anzaka“ varonis Latvijas armijā

Eduards Ābelskalns / Ābelkalns

  Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Eduarda Ābelskalna/Ābelkalna 1920. gada Latvijas pase. LVVA Fonds Nr. 2996 apr. 1; Lieta Nr. 794.