Laikraksts Latvietis

No Māra Kučera atvadoties

31.07.1937. – 21.04.2020

  Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pasaules Brīvo latviešu Dziesmu svētku gājiens Minsterē, Vācijā 1987. gadā. No kreisās: Aina, Māris, Gunārs Nāgels (ar videokameru). FOTO no Kučeru ģimenes arhīva.