Laikraksts Latvietis

No Māra Kučera atvadoties

31.07.1937. – 21.04.2020

  Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Otrais no kreisās: Māris Korejā 1994. gadā. FOTO no Kučeru ģimenes arhīva.