Laikraksts Latvietis

700 baltieši soļo 1989. gadā

Austrālijas baltiešu solidaritātes demonstrācijas Melburnā, Sidnejā, Adelaidē un Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Demonstrantu pulks uz Viktorijas pavalsts parlamenta kāpnēm ar karogiem, plakātiem un Hitlera-Staļina lellēm, kuras vēlāk turpat sadedzināja. FOTO AL.