Laikraksts Latvietis

700 baltieši soļo 1989. gadā

Austrālijas baltiešu solidaritātes demonstrācijas Melburnā, Sidnejā, Adelaidē un Kanberā

  Laikraksts Latvietis Nr. 663, 2021. g. 18. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Baltiešu padomes Viktorijā priekšsēdis Jānis Dēliņš ar Viktorijas pavalsts parlamenta deputātiem Perinu un Pertonu, kas arī soļoja baltiešu gājienā 1989. gadā. FOTO AL.