Laikraksts Latvietis

700 baltieši soļo 1989. gadā

Arī 8 gadus vecs puika

  Laikraksts Latvietis Nr. 664, 2021. g. 25. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu demonstranti ar mūsu gatavoto plakātu „Nyet, nyet Soviet“ 1989. gada 23. augustā, Kanberā. FOTO Ojārs Greste.