Laikraksts Latvietis

Beņķu ģimene dibina stipendijas

Reginas Rubenes piemiņai un Irmas Beņķes un Laimas Lindiņas piemiņai

  Laikraksts Latvietis Nr. 664, 2021. g. 25. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Juris un Selga Beņķi ar mazbērniem. FOTO no Beņķu ģimenes arhīva.