Laikraksts Latvietis

„Sist bumbu“ trimdā

Muzeja „Latvieši pasaulē“ Mēneša priekšmets augustā – volejbola krekls

  Laikraksts Latvietis Nr. 664, 2021. g. 25. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Divas latviešu sieviešu volejbola komandas – Koventrijas (Coventry) „Tērvete“ un Bredfordas (Bradford) „Trimda“, sastājušās pamīšus pēc sacensībām Bitesvelā, Lielbritānijā 1948. gada 18. septembrī. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.