Laikraksts Latvietis

Lestenes Brāļu kapi

Pārapbedīti karavīri no visas Latvijas un citām valstīm

  Laikraksts Latvietis Nr. 664, 2021. g. 25. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Lestenes baznīca un kapi.