Laikraksts Latvietis

Austrālija – Latvija 100

Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Valsts statistikas pārvaldes izdevums „Valsts adresu kalendars 1940. gadam“, 103. lpp.