Laikraksts Latvietis

Lai dzīves rudens būtu bagāts un skaists...

Latvijas Senioru kopienu apvienību

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

LSKA pasniedz dāvinājumu Alūksnes novada Sociālās aprūpes centram (no labās: Lilita Kalnāja, Astrīda Babāne) (2021. gada 17. augusts). FOTO LSKA.