Laikraksts Latvietis

Lai dzīves rudens būtu bagāts un skaists...

Latvijas Senioru kopienu apvienību

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Rīgas, Alūksnes un Dobeles seniori svin „Senioru dienu“ Dobelē (2020. gada 2. oktobris). FOTO LSKA.