Laikraksts Latvietis

Lai dzīves rudens būtu bagāts un skaists...

Latvijas Senioru kopienu apvienību

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

LSKA biedri ekskursijā Alūksnē. FOTO LSKA.