Laikraksts Latvietis

Lai dzīves rudens būtu bagāts un skaists...

Latvijas Senioru kopienu apvienību

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dāvinājums dienas aprūpes centram – biedrībai „Baltā māja“ Līvānos (2021. gada jūnijs). FOTO LSKA.