Laikraksts Latvietis

LU LFMI pētnieki Vācijā

Turpina pētīt latviešu arhīvus trimdā

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: LU LFMI pētnieki Jānis Oga, Eva Eglāja-Kristsone, Māra Grudule, Ivars Šteinbergs, Zita Kārkla, Ieva Kalniņa, LCM arhīva un bibliotēkas vadītāja Dina Krastiņa, LU LFMI pētniece Inguna Daukste Silasproģe. FOTO LU LFMI.