Laikraksts Latvietis

LU LFMI pētnieki Vācijā

Turpina pētīt latviešu arhīvus trimdā

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Austras Rudzītes 110 gadu jubilejas sarīkojums Latviešu Centrā Minsterē 2021. gada 17. augustā, runā literatūrzinātniece, LU LFMI vadošā pētniece Inguna Daukste-Silasproģe. FOTO LU LFMI.