Laikraksts Latvietis

LU LFMI pētnieki Vācijā

Turpina pētīt latviešu arhīvus trimdā

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: LU LFMI pētnieki Ieva Kalniņa, Zita Kārkla, Inguna Daukste Silasproģe un Jānis Oga. FOTO LU LFMI.