Laikraksts Latvietis

LU LFMI pētnieki Vācijā

Turpina pētīt latviešu arhīvus trimdā

  Laikraksts Latvietis Nr. 665, 2021. g. 1. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Baltiešu kristīgās apvienības mītnē Annabergā uzstājās apvienības ģenerālsekretārs sociologs Andrejs Urdze (vidū), LU LFMI pētnieki Inguna Daukste Silasproģe un Ivars Šteinbergs. FOTO LU LFMI.