Laikraksts Latvietis

Grāmatas, grāmatiņas

Priecē Adelaides Latviešu skolas bērnus un vecākus

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Bērnu žūrijas grāmatas. FOTO Mārīte Rumpe.