Laikraksts Latvietis

Grāmatas, grāmatiņas

Priecē Adelaides Latviešu skolas bērnus un vecākus

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kāpēc es lasu“. FOTO Mārīte Rumpe.