Laikraksts Latvietis

DV Pertas nodaļai 73 gadi

Pēc ilgākas prombūtnes atkal bijām sanākuši kopā

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Arī visi šie bija uz DV 73. dzimšanas dienu; no kreisās: Jānis Vucēns, Ilmārs Rudaks, Rita Džonsona, Ilgvārs Bergmanis un Jūlija Bernšteins. FOTO Jānis Purvinskis.