Laikraksts Latvietis

Jauna bakalaure

Tamāra Līduma Adelaidē

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Tamāra Līduma. FOTO no Līdumu ģimenes personīgā arhīva.