Laikraksts Latvietis

Ciema raža

Dārzi Latvieši ciemā Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Latviešu ciemā. FOTO Betija Plūme.