Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

„Man pasaule par šauru šķita...“

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

G. Šķilters. „Versaļas dārzs“. 1904. FOTO Publicitātes foto.