Laikraksts Latvietis

Mazdēls un vīnu lauki (19)

No Zelta piekrastes caur Voga Voga uz Vangeratu un vēl tālāk

  Laikraksts Latvietis Nr. 666, 2021. g. 8. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sešas nedēļas nekoptais mājas peldbaseins. FOTO Suzanna Zariņa.