Laikraksts Latvietis

Ļoti cien. Austrālijas latvieši!

AL58.KD mājaslapa – www.alkd.org.au

  Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ekrāņuzņēmums.