Laikraksts Latvietis

Tiekas 3x3 salidojumā – klātienē vai attālināti!

Bauskas pilī vai jebkur pasaulē

  Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kadrs no dokumentālās filmas „Trīsreiztrīs“.