Laikraksts Latvietis

Melburnas latviešu vīru korim „Veseris“ – pusducis!

Seši ražīgi gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Otrās jubilejas mēģinājums 2017. gada 31. augustā. FOTO no Roberta Birzes personīgā arhīva.