Laikraksts Latvietis

Melburnas latviešu vīru korim „Veseris“ – pusducis!

Seši ražīgi gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Veseris piedalījās Pasaules Latviešu Dienu kamermūzikas koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā 2018. gada 3. jūlijā. FOTO no Roberta Birzes personīgā arhīva.