Laikraksts Latvietis

Melburnas latviešu vīru korim „Veseris“ – pusducis!

Seši ražīgi gadi

  Laikraksts Latvietis Nr. 667, 2021. g. 15. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Pagānu gadagrāmatas“ ģenerālmēģinājums Melburnas Latviešu namā 2016. gada 21. decembrī. FOTO Roberts Birze.