Laikraksts Latvietis

Atvadu vārdi Pēterim Bolšaitim

12.07.1937. – 11.09.2021.

  Laikraksts Latvietis Nr. 668, 2021. g. 22. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pēteris Bolšaitis
12.07.1937. – 11.09.2021.