Laikraksts Latvietis

Jauns vides zinātnieks

Melburnietis Latvijā

  Laikraksts Latvietis Nr. 671, 2021. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Toms Gross. FOTO Arnis Gross.