Laikraksts Latvietis

Jaundienvidvelsas Universitāte (10)

Atmiņas par studiju gadiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 671, 2021. g. 13. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

1964. gada graduācija – G. Saivu sveic dzīvesbiedre Brigita un meitas Baiba un Rita. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.