Laikraksts Latvietis

Pārdomas atgriežoties lidmašīnā

Arhibīskape Lauma

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis