Laikraksts Latvietis

Prāvests prof. Dr. Jānis Priedkalns

Globālais latvietis

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis Priedkalns ar sievu, māti un bērniem 1974. gadā. FOTO no Priedkalnu ģimenes arhīva.