Laikraksts Latvietis

Prāvests prof. Dr. Jānis Priedkalns

Globālais latvietis

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jubilārs 80. jubilejā, 2014. g., ar dzīvesbiedri Ilgu un mazbērniem. FOTO no Priedkalnu ģimenes arhīva.