Laikraksts Latvietis

Sidnejas DV namā atsākas aktivitātes

Novusisti atkal spēlē

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Priecīgie novusisti. No kreisās: Richards Puisēns, Imants Graudiņš, Rūdis Nemme, Stanislavs Kašs, Edijs Nemme. FOTO Gundega Zariņa.