Laikraksts Latvietis

Latvijas vēstnieks Austrālijā Marģers Krams

Iesniedz akreditācijas vēstuli Austrālijas ģenerālgubernatoram

  Laikraksts Latvietis Nr. 672, 2021. g. 20. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Padomniece, pārstāvniecības vadītāja vietniece Ieva Apine, Sandra Krama, Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Marģers Krams, Vēstniecības Otrā sekretāre Vineta Freimane. FOTO LR Ārlietu ministrija.