Laikraksts Latvietis

Noslēpumainais fotogrāfs Jānis Doreds

Ilgu gadu pētnieciskais darbs vainagojies ar panākumiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis Doreds ar ģimeni: sieva Gaļina, dēli Vladimirs (Valdemārs) un Jevgeņņijs (Eižens), sievas māte Glafira Rozova Rīgā, ap 1928. gadu. Foto Jāņa māsas Annas albumā. Līvas Undzenko arhīvs.