Laikraksts Latvietis

DV Kanberas nodaļas lielais devums

Atbalsts deju kopai „Sprigulītis“

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Stāv, no kreisās: DV Kanberas nodaļas priekšsēde Inta Skrīvere un „Sprigulīša“ vadītājs Tomas Volšs (Walsh). FOTO Andrejs Grigulis.