Laikraksts Latvietis

Latviešu Fonda pilnsapulce

Ar sirdi pagātnē un soli nākotnē

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Garezera Vasara vidusskolas jubilejas ķieģelis. FOTO Latviešu fonds.