Laikraksts Latvietis

Vizināmies pa vīnotavām (1)

Langhorna Krīkā

  Laikraksts Latvietis Nr. 673, 2021. g. 27. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vitasa Jurevičusa (Vitas Jurevicius) gleznas. FOTO Marija Perejma.