Laikraksts Latvietis

Tradicionāli tiekas Jaunsvirlaukā

Stāsta Jaunsvirlaukas skolas absolvents

  Laikraksts Latvietis Nr. 674, 2021. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pie skolas piemiņas akmens 2021. gada 28. augustā. No kreisās: Imants Šleiters, Jānis Liekmanis, Jānis Misus, (1953.g.izl.), Inta Medaine, Voldemārs Hermanis, Silvija Miškovska-Bundzēna, Rasma Jurgena-Kalniete, Aija Ziemeļniece un Astrīda Branaburga-Baibusa. FOTO Kaiva Medaine.